• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 439
Tháng 05 : 47.555
Tháng trước : 29.436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Học viện Lục quân đã trực tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động của Học viện, góp phần xây dựng Học viện Lục quân “Tiên tiến, mẫu mực, chính quy”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các thông tư, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác CCHC; kịp thời thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC và triển khai các văn bản để đẩy mạnh công tác CCHC trong Học viện. Tổ chức tuyên truyền kết quả và những nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC trên hệ thống truyền thanh nội bộ của Học viện; thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp quán triệt đến các đối tượng trong Học viện. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên về quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện trong công tác CCHC.

Nhân viên bảo mật (Văn phòng - Học viện Lục quân) kiểm tra văn bản trước khi đóng dấu, ban hành.

Đối với công tác cải cách thể chế, Học viện Lục quân đã ban hành các văn bản quy phạm nội bộ nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong toàn Học viện, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trên các mặt công tác. Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Học viện quản lý và liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Học viện đúng quy định. Hằng năm, đã xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức giới thiệu chuyên đề thông tin khoa học quân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên. Tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, thủ tục; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai sót trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần ổn định đơn vị.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, hằng năm, Học viện đã xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của người chỉ huy và giảm thời gian, công sức, giấy tờ. Sửa đổi, bổ sung và duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác và các quy định về việc ban hành và quản lý văn bản hành chính; kiểm soát chặt chẽ thủ tục nội bộ ngay trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm nội bộ. Duy trì có nền nếp các chế độ quy định, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của tổ chức, cá nhân.

Trong tổ chức cải cách bộ máy hành chính, Học viện đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; điều chuyển lực lượng, vũ khí, trang bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiện toàn nhân sự và sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của các hội đồng, ban chỉ đạo cho phù hợp với kết quả điều động, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với quy chế của Bộ Quốc phòng. Việc phân cấp trong quản lý, chỉ huy từ Ban Giám đốc đến các cơ quan, đơn vị trong Học viện được phân định rõ ràng, đúng nguyên tắc. Tổ chức chỉ huy thực hiện nhiệm vụ của Học viện nhịp nhàng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong chỉ huy, điều hành các hoạt động trong phạm vi mình phụ trách.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Học viện đã ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, điều động, bổ nhiệm cán bộ; hướng dẫn đề bạt quân hàm, nâng lương sĩ quan hằng năm đúng quy chế. Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên như: Cử đi học tại các trường trong, ngoài Quân đội, đề nghị đi thực tế giữ các cương vị ngang hoặc trên cấp đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức của đội ngũ cán bộ các cấp. Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của người học. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp luyện tập, diễn tập sát với thực tế đơn vị.

Về cải cách tài chính công, Đảng ủy Học viện đã ban hành Nghị quyết số 545-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác tài chính giai đoạn 2018 – 2025. Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì thực hiện đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý tài chính. Tiếp nhận chỉ tiêu ngân sách quốc phòng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách hằng năm theo đúng nội dung, dự toán được phê duyệt. Kiểm tra chặt chẽ việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện bảo đảm kịp thời chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, ngân sách chi cho các nhiệm vụ.

Trong hiện đại hóa nền hành chính, Học viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, chỉ huy và quy trình xử lý công việc ở các cấp; khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng diện rộng, hệ thống camera ở các giảng đường, phương tiện công nghệ thông tin ở Trung tâm điều hành huấn luyện, phòng giao ban trực tuyến. Thực hiện chuyển, nhận văn bản hành chính thông qua hệ thống mạng diện rộng của Học viện bảo đảm kịp thời, bí mật, an toàn. Từng bước xây dựng nhà trường thông minh, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Học viện trước tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Triển khai kế hoạch áp dụng và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hướng chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Việc thực hiện tốt công tác CCHC những năm qua trong toàn Học viện đã góp phần đảm bảo cho công tác quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Học viện đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi và hiệu quả; tạo ra những thay đổi tiến bộ về mặt nhận thức trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy quản lý hành chính, công tác cán bộ, tài chính; nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình giáo dục - đào tạo và xây dựng Học viện theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”./.

L.X.C


Tác giả: VP. Lê Xuân Của
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?