• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.212
Tháng 09 : 45.706
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Sự phát triển của không gian mạng đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu của nó, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William Lynn nhấn mạnh: “Không gian mạng là một lãnh thổ quan trọng ngang hàng các lãnh thổ khác trong chiến tranh như trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian”.

Lợi dụng những thành quả đó, thời gian qua các thế lực thù địch, phản động, nhất là các tổ chức phản động người Việt lưu vong nước ngoài đã tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là sử dụng không gian mạng vào hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trên không gian mạng là: Thiết lập các trang web, blog mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát các tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng chính trị. Đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên mạng xã hội. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Nội dung chống phá của chúng thường tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các thủ đoạn trên nhằm: Phá hoại tư tưởng chính trị, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; Gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp về chính trị xã hội; Làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, kiên trì, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính. Trong đó, chú trọng một số nội dung cơ bản sau:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phải không ngừng nâng cao nhận thức, xác định rõ quá trình tổ chức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là quá trình định hướng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có chọn lọc. Trên cơ sở đó, thống nhất cộng đồng trên cả hai bình diện nhận thức và hành động nhằm loại bỏ cái xấu, cái tiêu cực, thúc đẩy phát triển cái tốt đẹp, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Việc định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phải được thực hiện thống nhất giữa mục tiêu đặt ra của hệ thống chính trị, của nhà lãnh đạo, quản lý các cấp với nhu cầu cần cung cấp thông tin chính thống của quần chúng nhân dân.

Hai là, trước những sự kiện chính trị, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng chính trị của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan thông tin, truyền thông cần khai thác thông tin từ cơ quan chức năng chịu trách nhiệm cung cấp, để thông tin, bình luận trung thực, khách quan, thu hút độc giả vào tầm ảnh hưởng của mình, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, thái độ và phương pháp giải quyết vấn đề. Thực tiễn đã chứng minh, trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, dù độ phức tạp của sự việc đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hướng thông tin, thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, nhất là không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.

Ba là, xây dựng cơ chế, hình thức và nội dung phát ngôn của cơ quan chịu trách nhiệm trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Sự lên tiếng chính thức, kịp thời của cơ quan có trách nhiệm cũng thể hiện rõ vai trò và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trước mỗi vấn đề, sự kiện nảy sinh; đồng thời, nếu được thực hiện tốt sẽ là một biện pháp hiệu quả để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, tạo sức đề kháng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Công tác thông tin cần nhận diện, phát hiện và dự báo sớm một số vấn đề có thể gây bức xúc về tư tưởng và phải luôn đi trước, đi cùng trong quá trình giải quyết vụ việc. Phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp, kịp thời bám sát thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, có chiều sâu trí tuệ, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì mới hạn chế tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên không gian mạng hiện nay.

Bốn là, khắc phục sự yếu kém trong quản lý những nội dung thông tin trên không gian mạng phản ánh phiến diện, suy diễn liên quan đến các vụ việc phức tạp, những bài viết thiếu tính chính xác, sai lệch bản chất về những vấn đề văn hóa, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, định hướng trong việc đưa thông tin chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách của một số báo điện tử.

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên, sẽ góp phần hữu hiệu ngăn chặn, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng./.


Tác giả: PDT. Trần Viết Sung
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?